+37061679661

2012.06.20 UAB “DotPack” pasirašė projekto „UAB “DotPack” gamybos valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ finansavimo ir administravimo sutartį VP2-2.1-ŪM-02-K-03-135 pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“ 3 kvietimą. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto metu gamybos valdymo sistema su CRM moduliu ir elektronine komercijos sistema. Projektui skirtas 133700 Lt finansavimas. Projektas pilnai įgyvendintas 2013-08-30. UAB „DotPack“ sėkmingai įgyvendino vykdytą projektą, kuriuo buvo sujungti ir optimizuoti verslo procesai: Gamybos valdymo procesas; Pardavimų valdymo procesas; Sandėlio valdymo procesas; Pirkimų valdymo procesas; Ryšių su klientais valdymo procesas. Projektu metu įsigytos sistemos leidžia padidinti darbo našumą, pardavimus, automatizuoti procesus. Tai prisideda prie sėkmingos veiklos.


Kraft maišeliai
Kraft maišeliai